Gemeente Venlo
Venlo Verkoopt
Venlo Verkoopt
Venlo Verkoopt
Terug

Vooraankondiging Bolwaterstraat 8/8a, Helschriksel 4-6 en Parkstraat 29a-b-c Venlo

Te koop


Venlo , Vooraankondiging Bolwaterstraat 8/8a, Helschriksel 4-6 en Parkstraat 29a-b-c Venlo
Vooraankondiging   De gemeente Venlo is eigenaar van diverse panden in Q4. Vastgoed dat naar verwachting in de komende jaren stapsgewijs van de hand zal worden gedaan. Voor het resterende, vrij te verkopen gemeentelijk vastgoed, is besloten dat dit met behulp van een procedure van ‘openbare inschrijving’ zal plaatsvinden. Dit is een procedure die meermaals -en met succes -  is toegepast bij de verkoop van panden van de gemeente. Hiervoor wordt gekozen om maximale  transparantie te betrachten en een ieder in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de verkoopprocedure.   De verwachting is dat binnenkort de eerste 3 panden in Q4 op deze manier en met behulp van een ‘verkoopenvelop’ in de markt worden gezet. Het betreft de panden Bolwaterstraat 8/8a, Helschriksel 4-6 en Parkstraat 29a-b-c Venlo. Alle benodigde informatie voor mogelijk geïnteresseerden over deze te verkopen panden en de procedure van verkoop zal op deze site worden geplaatst.   Heeft u hierover op voorhand  vragen dan kunt u deze mailen naar mevrouw Evers m.evers@venlo.nl. Heeft u mogelijk interesse voor een van de panden dan kunt u dat ook aangeven op genoemd mailadres. U ontvangt dan van ons een berichtje op het moment dat de procedure van het betreffende pand van start gaat.


Vooraankondiging Bolwaterstraat 8/8a, Helschriksel 4-6 en Parkstraat 29a-b-c Venlo

Er is geen omschrijving voor dit object.

Informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met:

Gemeente Venlo
Team Grondbedrijf en Vastgoed
Tel.: 14077
E-mail: info@venlo.nl

Alle gemeentelijke vastgoedtransacties worden getoetst aan de Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordeling openbaar bestuur).

© 2023 - Venloverkoopt.nl is een initiatief van de Gemeente Venlo
Created by LR Internet & 2Reclame