Gemeente Venlo
Terug
Afbeelding niet beschikbaar

Julianstraat 3-5a (te koop)

Te koop


Venlo, Julianstraat 3-5a (te koop)
Julianastraat 3-5a (te koop middels openbare inschrijving) Het pand wordt middels een openbare inschrijvingsprocedure verkocht waarbij de gunning is voorbehouden aan de gemeente Venlo. Rivierdael Netwerk notarissen te Venlo begeleidt deze inschrijvingsprocedure en inschrijvingsformulieren zijn bij de notaris en de gemeente Venlo verkrijgbaar. Volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulieren dienen uiterlijk vrijdag 15 mei 2020 17:00 uur in een gesloten envelop te zijn ontvangen door de notaris. De opening van de enveloppen door de notaris vindt plaats op maandag 18 mei 2020. Belangstellenden worden bij voorkeur uitgenodigd om het pand te bezichtigen op de kijkdag op dinsdagmiddag 17 maart van 14.00 uur tot 16.00 uur.  

  • Bouwjaar: 1930
  • Perceel: 1.035
  • Vraagprijs: Bodemprijs € 450.000 k.k.

Brochure

Vul hieronder uw gegevens in voordat u de brochure kunt downloaden.


Julianstraat 3-5a (te koop)

Julianastraat 3-5a (te koop middels openbare inschrijving)

Het pand wordt middels een openbare inschrijvingsprocedure verkocht waarbij de gunning is voorbehouden aan de gemeente Venlo. Rivierdael Netwerk notarissen te Venlo begeleidt deze inschrijvingsprocedure en inschrijvingsformulieren zijn bij de notaris en de gemeente Venlo verkrijgbaar.

Volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulieren dienen uiterlijk vrijdag 15 mei 2020 17:00 uur in een gesloten envelop te zijn ontvangen door de notaris. De opening van de enveloppen door de notaris vindt plaats op maandag 18 mei 2020. Belangstellenden worden bij voorkeur uitgenodigd om het pand te bezichtigen op de kijkdag op dinsdagmiddag 17 maart van 14.00 uur tot 16.00 uur.

 

Omschrijving

Voormalige schoolgebouw welke in gebruik is geweest als kantoor. Het pand is aangemerkt als Rijksmonument en werd naar een ontwerp van de architect J.L. Grubben gebouwd ten behoeve van de “Deutscher Schulverein”. Het pand is gebouwd in de periode van 1930 tot 1932 en verbouwd in 1959 en 1991. 

Het pand is opgetrokken in metselwerk en betonnen daken afgewerkt met bitumineuze dakbedekking. De kozijnen zijn deels uitgevoerd in hout met glas-in-lood en enkel glas, deels hout met thermische beglazing en deels in aluminium met enkele beglazing. Het pand verkeert in algemene zin in een matige tot redelijke onderhoudstoestand. Het schilderwerk van diverse binnen- en buitenkozijnen is matig tot slecht. Op 21 juni 2017 is er nog een inspectie door de Monumentenwacht Limburg uitgevoerd welke is op te vragen bij de gemeente.

Kelder (circa 195 m2)

Begane grond (circa 290 m2)

Eerst verdieping (circa 280 m2)

Tweede verdieping (circa 115 m2)

 

Ligging

Het pand is gelegen in het centrum van Venlo in de Rosariumbuurt. De wijk Rosarium werd tussen 1915 en 1930 gebouwd in opdracht van burgemeester Van Rijn. Plan Schaap, genoemd naar de ontwerper ingenieur W.F.C. Schaap uit Arnhem, sloot perfect aan bij de wensen van het gemeentebestuur. Een ruime parkachtige woonwijk met stedelijke bebouwing, die naast particuliere stadswoningen ook plaats zou bieden aan een aantal publieksgebouwen. De architecten lieten zich inspireren door de bouwstijl van de Amsterdamse School. Het plan dat destijds zorgvuldig is opgezet heeft ondanks oorlogsvernielingen en latere sloop van enkele karakteristieke bouwwerken zijn oude glans niet verloren. Centraal in de wijk staat nog altijd het rozenpark.

Bestemming

Volgens het vigerende bestemmingsplan ‘Centrum Venlo’ heeft het pand de bestemming ‘maatschappelijk’ met de functieaanduiding ‘onderwijs’. Daarnaast is de dubbelbestemming ‘Waarde-Archeologie 2’ en ‘Waarde-Cultuurhistorie’ van toepassing.

Naast de functieaanduiding ‘Onderwijs’ zijn ook nog de volgende functie- en bouwaanduidingen van toepassing: ‘specifieke vorm van waarde – bebouwing en gevelwanden’ en ‘specifieke bouwaanduiding – monument’.

De specifieke vorm van ‘wonen – kamerbewoning’ wordt beperkt in het kader van het “Ontwerp Paraplubestemmingsplan Kamerbewoning” dat ter inzage wordt gelegd vanaf circa 27 februari 2020. Hierin zal worden bepaald dat voor het grondgebied van de gemeente Venlo het aantal rechtstreeks toegestane personen voor kamerbewoning wordt teruggebracht naar twee personen en dat voor het stedelijk gebied van de gemeente Venlo met betrekking tot het wonen het ongelimiteerd toevoegen van nieuwe woningen voortaan niet meer zondermeer is toegestaan.

 

Foto's

Afbeelding niet beschikbaar Afbeelding niet beschikbaar Afbeelding niet beschikbaar Afbeelding niet beschikbaar Afbeelding niet beschikbaar Afbeelding niet beschikbaar

Informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met:

Gemeente Venlo
Team Grondbedrijf en Vastgoed
Tel.: 14077
E-mail: info@venlo.nl


Alle gemeentelijke vastgoedtransacties worden getoetst aan de Wet Bibob (Bevordering integriteitsbeoordeling openbaar bestuur).